logo pot zarabiaj2 banerzarabiaj

Intensyfikacja prac nad nową ustawą turystyczną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmiany legislacyjne przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 listopada 2015 r. nr 2015/2302/UE. Uchwalenie nowego prawa i jego publikacja musi się zakończyć przed 1 stycznia 2018 r. Nowa ustawa zastąpi ustawę o usługach turystycznych i stanie się najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.

W projekcie ustawy określono warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce i za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi zawierane są przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce. Ustawa reguluje także zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Jednocześnie wyłącza spod swojego działania wyjazdy oferowane, zamawiane i realizowane okazjonalnie, niekomercyjnie, dla ograniczonej grupy podróżnych. Podobnie ustawą nie będą objęte podróże służbowe organizowane na podstawie „umowy generalnej".

Przeczytaj cały artykuł

Źródła: Aktualności Turystyczne, Turystyka.rp.pl, data dostępu: 03.08.2017

 

 

Powered by jms multisite for joomla