logo pot zarabiaj2 banerzarabiaj

Komentarze i zmiany

Agroturystyka nie jest działalnością rolniczą

kroweczkaŚwiadczenie usług polegających na wynajmie pokoi dla letników w gospodarstwie wiejskim i na wyżywieniu tych osób jest działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w ustawie o VAT.

Konsultacje projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jaki VAT na usługi organizacji kolonii?

Organizator obozów dla dzieci i młodzieży zapłaci 8-procentową daninę, jeśli miejscem zakwaterowania są jego własne ośrodki. W innych przypadkach właściwa jest procedura marży i 23-procentowa stawka podatku.

Urządzasz kemping na polu? Zapłać podatek

Jeśli użytki rolne zostały zajęte na pole namiotowe, to należy od nich uiścić podatek od nieruchomości. Daninę płaci się tylko, gdy grunt rolny jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem w wypadku przedsiębiorcy sezonowego - w okresie letnim. Zmianę przeznaczenia działki trzeba zgłosić w gminie w ciągu 14 dni.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich

Minister Sportu i Turystyki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Rozporządzenie dotyczy wymagań dla organizowanych doraźnie, na potrzeby zapewnienia noclegów uczestnikom Światowych Dni Młodzieży, tymczasowych obiektów noclegowych. Rozporządzenie wejdzie w życie w dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1035/1

Do pobrania: Rozporządzenie

Źródło: Ministerswto Sportu i Turystyki

Powered by jms multisite for joomla