logo pot zarabiaj2 banerzarabiaj

Komentarze i zmiany

Ustawa o imprezach turystycznych podpisana przez Prezydenta

Celem ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG, oraz poprawa rozwiązań w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.

Można odliczać VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił zdanie Polskiej Izby Turystyki i uznał, że przedsiębiorcy mają prawo odliczyć VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży. Jest to kolejna decyzja sądu potwierdzająca stanowisko izby w sprawie interpretacji przepisów podatkowych.

Senat włożył do ustawy o imprezach turystycznych "25 procent", o które walczył PIT

senatW Senacie przeszła poprawka do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jaką jeszcze w Sejmie zgłaszała Polska Izba Turystyki. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Sejm przyjął ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

1 13519Sejm, zdecydowaną większością głosów, przyjął projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Intensyfikacja prac nad nową ustawą turystyczną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmiany legislacyjne przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Powered by jms multisite for joomla