Zarabiaj na Turystyce  magello 690x200

Komentarze i zmiany

Koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych?

Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany przepisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotyczą one zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoźnika lotniczego. Zmiany te uwzględniają propozycję zgłoszoną przez Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce.

Konsultacje projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Co obejmie nowa ustawa dotycząca turystyki?

Trwają prace nad nową ustawą dotyczącą turystyki, która ma wdrożyć dyrektywę 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Jaki VAT na usługi organizacji kolonii?

Organizator obozów dla dzieci i młodzieży zapłaci 8-procentową daninę, jeśli miejscem zakwaterowania są jego własne ośrodki. W innych przypadkach właściwa jest procedura marży i 23-procentowa stawka podatku.

Agroturystyka nie uniknie inspektorów

wiejska utGospodarstwo przyjmujące turystów podlega kontroli sanitarnej jako obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie. Taki wniosek można wyciągnąć z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Powered by jms multisite for joomla